Koolivaheaegadel on õpetajatel tihti koolitused ja enesetäiendamise kursused, mis on igati loomulik, õpetaja peab käima ajaga kaasas, ta peab arenema. Aga kas jälle sellest ajast, mis tegelikult on patareide laadimiseks mõeldud?

Suvevaheaeg ei ole ka päris nii, et lahkud koos õpilastega koolist ja tuled 1. septembril tagasi. Suvegi sisustavad tihti koolitused ning juunikuus ollakse õpilastest kauem koolis ja puhkuselt naastakse juba augustis.

Lisateenimise võimalus

Kool võiks minu meelest võimaldada seda, et õpetajad saaksid mingite tegevuste eest ka lisaraha. Ma ei räägi siin kontrolltööde parandamisest ega muust, mis seotud tavapärase koolieluga. Mõtlen näiteks järeleaitamistunde või kas või täiskasvanukoolitusest - tahab keegi keeletundi, saab ta selle kooli kaudu tellida. Tõsi, vaevalt on palju neid, kel 40-aastasena tekkinud suur soov geograafiaõpingute vastu, aga mõnede ainete puhul saaks seda ehk kaaluda.

Eksamiteks ja tähtsamateks kontrolltöödeks valmistumine võiks olla ka väikese tasu eest. Seda siis neile, kes seda soovivad. Nii mõnedki lähevad nii või naa ülikoolide või eraõpetajate juurde raha eest lisatunde võtma, miks mitte seda koolis pakkuda.

Keemiaring, füüsikaring, bioloogiaring, erinevad treeningud, mida iganes. Seda ei saa sundida, aga seda võiks soodustada ja raha ei saaks mitte kool vaid aktiivne õpetaja. Selle eeltingimus on aga see, et õpetaja ei peaks tegema hobi korras tundide viisi kooliga seotud tegevusi.