Ühenduse juhatusse valisime Liidia Posti, Üvi Kuusi ja Helvi Veeberi, kes oma varasemate tegudega on ennast tõestanud kui ideederikkad, teotahtelised ja organiseerimisvõimelised eestvedajad. Koguneme vähemalt üks kord kuus ja õnnitleme kalendrikuu sünnipäevalapsi. Alati on kokkusaamine pühendatud ka mingile kindlale teemale. Osalejatel on vaja selleks eelnevalt valmistuda või hiljem arutelust osa võtta. Vaatasime filmi mõtlemise muutmisest, käisime külas lastepäevakodus Lotte, korraldasime anekdootide rääkimise õhtu, kohtusime psühholoog Toivo Niibergiga.

Staadionil septembris toimunud küla perepäeva eesvedajadki olid meie hulgast. Suurepäraselt läks korda jõulupidu - rohkearvuline osavõtt, kaunilt dekoreeritud ruum, näitusmüük, rikkalik peolaud, viktoriin, intervjuud ja mõistatamismängud Liia Kullaste ja Üvi Kuusi eestvedamisel. Jõulukingitus jätkus igale osalejale, toimus tants ansambli Remix saatel. Peolt lahkusid kõik osalejad hea tujuga.

Rohkelt osavõtjaid oli ka vastlatrallil. Lasksime reega mäest alla ja sõime väljas lõkketule paistel kuuma oasuppi. Vastlakuklidki ei puudunud.

Hea uudis on, et külaselts Kawershof, mille koosseisu meiegi kuulume, sai Leader-programmi kaudu täiskomplekti väikese arvutiklassi sisustust. Vald andis meie kasutusse kolmetoalise korteri endise kahetoalise asemele. Praegu tegeleme ruumide remontimisega. Arvutiklassis on muuhulgas plaanis hakata andma arvutiõpet vanemaealistele.

Käesolev aasta on Euroopas kuulutatud aktiivsena vananemise aastaks. Meiegi jagame seisukohta, et tegutsemine ja suhtlemine teevad elu kuldsed aastad täisväärtuslikeks.