Krahv August Kudwig Mellini 1798. aastal ilmunud Liivimaa atlase kaardi järgi oli Ruhnu lõunatipu nimi Rings Udden.

Kasutusel on olnud ka nimekujud Ringsudd, Rings-udden. Udd, udde tähendab rootsi keeles neeme, tippu; nimekuju rings algupära on aga märksa segasem.

Aegade jooksul on pakutud läti algupära rengs (renge) – räim; eesti rünk, rink (ringas) – kalju, kaldakõrgendik, kaldaliivakõrgendik, leede. Tõenäolisem on siiski Carl Russwurmi 1855. aastal ilmunud raamatus “Eibofolke ehk Rootslased Eestimaa randadel ja Ruhnu” väljapakutud versioon, mille järgi lõpeb Ruhnu lõuna pool Ringsuddi neemikuga, mis on võib-olla lühend nimest Heringsudd (Heeringaneem).

Sinna viiv tee kannab nime Heringswäjen (Heeringatee).

Loe edasi Saarte Häälest.