Projektist, mida rahastab programm Euroopa Noored, võtavad osa 7 riigi - Eesti, Leedu, Saksamaa, Hispaania, Sloveenia, Bulgaaria ja Itaalia esindajad vanuses 18-26 eluaastat. Enamus 37 külalisest on noorsoo- ja sotsiaaltöötajad, kellel on huvi ja tahtmist oma kogukonnas keskkonnasäästlikkust ja taaskasutust edendada. Külalised peatuvad Reiu Puhkekeskuses ning nende programm on väga tihe.

Muuhulgas külastatakse Paikret, kohtutakse keskkonnainspektsiooni töötajatega, võetakse osa "Teeme ära" aktsioonist (on kavas korrastada Paikusel Rattapargi laste - ja noorte mänguväljak), osaletakse vallas toimuval Jüriöö jooksul jne.

Projekti eesmärgiks on tuua kokku erinevate riikide maapiirkondade noored, et soodustada omavahelist koostööd, edendada teadlikkust ja oskusi antud valdkonnas läbi arendavate ja ettevõtlike tegevuste ning loova lähenemise. Uuritakse teema aktuaalsust ja probleemseid seisukohti erinevates riikides, jagatakse mõtteid ja kogemusi, selgitatakse välja ühised jooned ning otstarbekamad viisid, kuidas tõsta Euroopa ja selle lähikondsete maade teadlikkust ning hoolivustunnet loodussäästvate eluviiside ja keskkonnahoiu teemadel.