Töötukassa andis ülevaate potentsiaalsest tööjõust piirkonnas; mida osatakse ja teatakse; milliseid oskusi ja teadmisi on juurde vaja; milline on töövõtja motiveeritus töötada; milliseid töötajaid vajatakse.

Mõeldi, kuidas minna edasi, milliseid tööturuteenuseid saab vahendada töötukassa, mida saab teha koos vallaga, mida koos tööandjaga. Saadi teada, et tööturuteenuseid pakub töötukassa nii tööandjale, töötajale kui töötule ning juttu oli ka sotsiaalmaksust ning võimalikest maksusoodustustest tööandjale.

Külalisteks olid Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets; teenusekonsultandid Pille Pärna ja Marek Jürgenson. Ning Maksu- ja Tolliameti maksunõustamise talituse juhtivspetsialist Eha Kütt.

Ettevõtjate osalus jäi küll oodatust tagasihoidlikumaks, kuid need, kes kohale tulid, said palju uut infot.