Maavanem Einar Vallbaum rääkis, et Lääne-Virumaa, Kymenlaakso ja Kroonlinna piirkonna huvid langevad paljuski kokku ning pingutuste ühendamine annab võimaluse kõigil pooltel suurendada oma mastaapi ja kindlustada piirkonna majanduslikku kasvu. Lääne-Viru maavalitsus, eesmärgiga suurendada maakonna võimekust logistika ja turismi alal, püüab kaasa aidata Kunda sadama edasiarendustele nii kauba- kui ka reisisadamana ning seeläbi luua uusi turismimarsruute Lääne-Virumaal ja Kesk-Eestis. Kokkulepe annabki võimaluse vahetada kogemusi ja potentsiaali transpordilogistika ja turismi valdkonnas. Maavanem Einar Vallbaum selgitas ka, et kavas on otsida ühiselt lahendusi reisijate ja kauba veo organiseerimiseks marsruudil Kunda-Kotka-Kroonlinn operaatori ja finantseerimisvõimaluste leidmiseks. Samuti on plaanis ühise taotluse ettevalmistamine Euroopa Liidu riikide ja Peterburi linna ning Leningradi oblasti koostööks Läänemere piirkonna programmis ning teha koostööd kohtumiste ja seminaride organiseerimise ja läbiviimise näol. Koostööga seotud küsimuste lahendamiseks on kavas moodustada töögrupp. 

Käesoleva nädala algul Kroonlinnas töönõupidamisel viibinud Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev ütles, et Kroonlinna sõnum oli selge - koostööd tuleb arendada. „Sadama tagala laiendamiseks oleme käivitanud uue detailplaneeringu koostamise ning oleme tellinud uue kai ehitusprojekti, mis peaks lahendama ro-ro-laevade sildumise probleemi," rääkis Nikolajev.