Energiasäästuks kooli ja spordikeskuse hoonesse tehtava investeeringu kogumaksumus on üle 700 tuhande euro. Lisaks linnavalitsuse poolt esitatud objektidele saavad energiasäästu raha ka Kundas asuvad päästeteenistuse ja piirivalve majad.

Koolis on saasteühikute müügist saadud rahaga põhiliselt planeeritud teha kogu välisfassaadi soojustamine, küttesüsteem, ventilatsioon saali ning viimaste vahetamata jäänud välisuste ja -akende vahetus. Tööde maksumuseks on planeeritud 428 tuhat eurot (6,7 miljonit krooni).

Spordikeskuses on plaanis lõpetada välisfassaadi ja katuste soojustamine, ventilatsiooni laiendus ning avatäidete vahetus. Tööde maksumus on 281 tuhat eurot (4,4 miljonit krooni).

Kunda linn

Kunda ühisgümnaasiumi ja spordikeskuse hooned määrati heitkoguse ühikutega kauplemise objektide nimekirja eelmise aasta detsembris ja selle aasta jaanuaris. Tegemist on suurimate energiatarbijatega linna haldusalas.

Töid korraldab Riigi Kinnisvara AS koos Kunda linnavalitsusega.

Linnavalitsuse projektide näol on investeeringuteks lisaraha sellel aastal saadud üle 2,7 miljoni euro. Kunda linna oma aastaeelarve kokku on veidi üle 3 miljoni euro. Suurim investeeringutest on novembris lõppenud linna läbiva tee ehitus, mille maksumus on 1,7 miljonit eurot.