Kui me neid sidemeid üles ei otsi, ei säilita ega tutvusta oma lastele, ei tunne järgmised inimpõlved enam oma ajalugu. Kõik see, mis on kadumas, moodustab pärandkultuuri. Vanad ehitised, kooguga talu- ja karjamaakaevud, talveteed, vanad lautrikohad, vesiveskid ja veskipaisud, lubjapõletuskohad, pärimustega seotud puud ja kivid, vanad kivisillad ja verstapostid, kiviaiad, tuuleveskid, parvetuskohad ja linaleod, tõrvaahjud, vanad karjäärid, munakiviteed, katkukülade ja katkusurnuaedade asemed, vanad kohanimed ning veel loendamatud mälestised seovad inimesi oma kodukohaga.

Juba palju aastaid on Uhtna kodu-uurijad teinud tänuväärset tööd oma kandi ajaloo talletamisel, objektide kaardistamisel ja selle edastamisel nooremale põlvkonnale. Samalaadset tööd on tehtud juba mõned aastad ka Ubja külas. Üks asi viib teiseni - tekkis mõte kaardistada Sõmeru valla pärandkultuuriobjektid ja koostada neist trükis, et nii oma valla inimesed kui ka külalised saaksid teada, milline põnev ajalugu meie piirkonnal tegelikult on. Trükis hakkab sisaldama ka matkaradade kaarti mööda neid pärandkultuuri objekte, mille jaoks on olemas omanike luba. Siinkohal on suur palve just Vaeküla, Roodevälja, Näpi, Rägavere, Aluvere ja Sõmeru piirkonna elanikele: kui teil on teada, kas oma kinnistul või lähikonnas mõni selline ajalooline objekt, mida tuleks säilitada tulevastele põlvedele tutvustamiseks ja näitamiseks, siis andke palun sellest märku meiliaadressil maia@someru.ee või telefonil 5277235.

Mis on pärandkultuuri objekt, millest võiks teada anda? Kõige lihtsamalt öeldes on see kas loodus- või tehisobjekt, mille tahame ajaloost alles jätta ja kinkida tulevastele põlvedele vaatamiseks, ajaloo tundmaõppimiseks, imetlemiseks. Pärandkultuuriobjekt ei ole otseselt riikliku kaitse all, seda peab iga inimene lihtsalt omaenese tarkusest ja missioonitundest tegema.

Praegu on meil selleks võimalus!