Kui pikk on Teie täiskasvanute koolitamise staaž?

"Täiskasvanute õpetamisega alustasin 2010. aastal Jõgeva Koolituskeskuses. Kolme aasta jooksul olen õpetanud erinevaid rühmasid. Algajate rühmaga oleme jõudnud eelkesktasemele, üks eelkesktaseme rühm hakkab jõudma kesktasemele.
Üks õppeaasta kestab meil 50 tundi. Et ühelt tasemelt teisele jõuda, kulub aga märksa rohkem aega. Õpilaste vanus on väga erinev - koolilastest natuke soliidsema vanusega daamide ja härradeni. Enamasti olen ikka vanem kui minu õppijad, kuid mitte alati. Kolme aasta jooksul olen juhendanud ligikaudu 60 õpihimulist. Huvitavaks väljakutseks oli teenindusalane inglise keele koolitus Jõgeva Töötukassa tellimusel. Sellise intensiivkursuse juhendamine oli paras eneseületus."

Mille poolest erineb täiskasvanute õpetamine tavakooli tööst?

"Peab ütlema, et täiskasvanute ja gümnaasiumiõpilaste õpetamine on oma olemuselt üsna sarnane. Kuivõrd eesmärgiks on õppijate suhtlemisoskuse arendamine, siis kasutan palju paaris- ja rühmatööd, vestlusi, arutelusid ja teisi nõndanimetatud aktiivõppe meetodeid. Ka õppurid on mõnes mõttes sarnased, täiskasvanud või peaaegu täiskasvanud oma individuaalsuse ja mõnikord ka tujudega. Keel ja vastava maa kultuur on omavahel seotud, seetõttu arutleme õppijatega anglo-ameerika traditsioonide, ajaloo kultuuri jmt üle. Täiskasvanute elukogemus viib arutelud tihti väga huvitavatele radadele."

Kuidas keeleoskus paikkonna arengule mõjub? Ühelt poolt tõuseb konkurentsivõime, aga kas pole ohtu, et mida paremini osatakse võõrkeeli, seda rohkem minnakse ka tööle ja elama suurematesse Eesti linnadesse ja välisriikidesse?

"Minule isiklikult on mõjunud kogukonna keeleoskuse tõus laostavalt. Kui aastaid tagasi oli iga inglise keele õpetaja igas mõttes hinnatud tõlk, siis viimastel aastatel tundub, et saadakse ise päris hästi hakkama."

Alates sellest õppeaastast töötate õpetajana tänavu avatud riigikoolis Jõgevamaa Gümnaasium. Kuidas iseloomustaksite uut haridusasutust?

"Jõgevamaa Gümnaasiumis on loodud suurepärased tingimused ja vaimne keskkond õppimiseks ja õpetamiseks. Kui õpetajad on uue innovaatilise õppesüsteemiga juba kohanenud, siis õpilaste „tõehetk" selgub ilmselt pärast esimest arvestuste nädalat. Oma kooli tunne loomulikult alles kujuneb: meil on olnud väga tore õpetajate päev ja sel nädalal lustivad koolimajas rebased."

Kuivõrd võib öelda, et inglise keele õpetaja saab kasvatada ka tüdrukuid leedideks ehk daamideks ja noormehi džentlemenideks ?

"Ega väga ei võigi. Tegelikult seisavad kõik õpetajad hea selle eest, et meie noored oskaksid käituda ja kasutaksid korrektset keelt, kuid sõpruskonda ja kodust kasvatust me siiski asendada ei suuda."

Kas vastab tõele, et tänu teie veendunud seisukohale, et daam peab saama linnas ka kõpskingadega käia, on kavas Jõgeval senisest rohkem teid ja tänavaid remontida?

"Keskerakonna „meeste kriisikomisjon" on selle kohta juba avalikult vastanud. Ütleme nii, et ühes korralikus linnas on korralik haridus ja ka korralikud tänavad "
___________________________________

Kommentaar

Jõgeva abilinnapea Aare Olgo:
"Maive Kase on üks õpetajatest, tänu kellele on võimalik Jõgeval silmapaistavalt head haridust saada. Tasmel õpikeskkond on aga just see, mis motiveerib kohalikke noori omandama gümnaasiumiharidust kodulinnas. Kiitust väärib ka õpetaja Kase tahe kodulinna käekäigus daamilikult väärika otsekohesusega kaasa rääkida."