Toetuse saajad on kõik tänavu septembris esimesse klassi astuvad õpilased, kelle elukoht on registreeritud Saue linnas seisuga 1. september 2012. Lisaks on nõutav mõlema lapsevanema registreeritud elukoht Saue linna elanike registris seisuga 1. september 2012.

Kui üks vanematest ei ole registreeritud Saue linna elanike registris, makstakse koolitoetust 50% kehtestatud toetuse suurusest (ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja surnud vanemate kohta).

Toetuse taotlemiseks palume lapsevanematel, kelle laps astub 2012. aastal esimesse klassi, esitada linnavalitsusele hiljemalt 30. septembriks 2012 kirjalik taotlus.

Koolitoetuse taotluse blanketid on kättesaadavad Saue Linnavalitsuses ja Saue linna koduleheküljel www.saue.ee. Koolitoetus makstakse välja taotluses esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober kuni 30. november 2012. Info telefonil 6790 174.