Padise vallas Harjumaal asuv väike Vilivalla kalmistu on hauatähiste poolest rikas, muuhulgas on seal 94 vabrikurauast sepistatud risti, 1 unikaalne sepistatud ratasrist, 1 kunstitaotluslikult töödeldud nimeplaadiga puitrist. Lubjakivist tervikuna või osaliselt säilinud hauasambaid, valdavalt riste, on 196, neist 2 on ratasristid ja 3 harvaesinevat silindriliste harudega risti. Vanim hauatähis pärineb lausa 1638. aastast.

Erakogu

Laagri käigus saavad lapsed kogenud restauraatorite käe all praktilise kogemuse raudristide korrastamises, kuid toimub muudki põnevat - elatakse aktiivset laagrielu, külastatakse Ämari lennubaasi ja Laitse Rallyparki.

Varasematel aastatel on toimunud analoogsed laagrid Harju-Risti uuel ja vanal kalmistul, korda on tehtud üle 150 risti. Restaureerimislaagrite töövahendite soetamisel ja tööde juhendamisel on toeks Muinsuskaitseamet. Tänavust restaureerimislaagrit on oluliseks pidanud ka Lääne-Harju Koostöökogu: laste vaba aja sisustamiseks ja toiduainete ostmiseks sai Risti kogudus toetust Pria Leader-meetmest. 

31. juulil on Vilivalla kalmistul lahtiste uste päevad - kuni kl 14ni on kõik huvilised oodatud appi riste puhastama ja värvima, võsa raiuma ja trimmerdama.

Erakogu
Erakogu


Erakogu