Pühendunud, kindlameelse ja ausa inimesena sümboliseerib Rudolf Oja püüdlust hariduse ja harituse poole. Seepärast otsustasid ühel jüripäevaeelsel kolmapäeval algkoolimaja ruumidesse kogunenud Keila Kooli, Keila linna ja Keila Kooli vilistlaste esindajad asutatavale fondile just Rudolf Oja nime anda.

Mõte hakkas idanema Keila Kooli vilistlaste kokkutulekul 25. novembril 2011, mil kõigi lendude esindajad üheskoos arutlesid, mida saaks ja oleks võimalik teha Keilas heatasemelise koolihariduse toetamiseks. Kuna koolimaja ehk õpikeskkond sai kõigi hinnangul hindeks 5+, siis oli ühiselt langetatud otsus lihtne - toetada tuleb õpetajaid, kes lastele n-ö tarkuse varasalvesid tutvustavad ja avavad. Meenutagem, et õpetajate streiki ei olnud veel välja kuulutatud ning käisid parajasti läbirääkimised, kas valitsuse kaukas leiduks mõni lisamiljon palgatõusuks. Kuna õpetaja on riigipalgaline töötaja, siis võimalikud täiendkoolitused, huvihariduslikud ja enesetäiendusele suunatud summad sõltuvad ikka kohaliku omavalitsuse rahakotist. Samas on mitmedki Keilast tuule tiibadesse saanud lõpetajad valmis ja võimelised oma endisi armsaid ja samuti uusi tublisid õpetajaid toetama. Tunnustus Õpetajaks olemise eest on nii tänu kui motivaator toetuse saajale. Nende mõtete kokkuvõttena saidki paarikuulise lihvimise järel paika fondi põhimõtted:

1. Toetada tuleb silmapaistvaid õpetajaid.

2. Toetada tuleb ja saab ka muusikahariduse oma elukutseks valivaid õpilasi.

3. Fond tegutseb Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondina, kõik investeerimiskavad ja stipendiumitoetused alluvad selle hästi läbitöötatud ja praktikas toimivatele kordadele.

4. Kui fondi on juba kogunenud piisav algkapital, siis igal aastal püütakse välja anda vähemalt üks stipendium. Stipendiaatide väljakuulutamine toimub Rudolf Oja sünniaastapäeval, 3. detsembril. Fondi asutamisdokumentide pidulik allkirjastamine toimub 1. mail Keila linna sünnipäevale pühendatud kontserdil. Esimene fondi tutvustav avalik üritus on 9. mail toimuv Keila Kooli kevadkontsert.