Tallinn Tartu Hiiumaa Saaremaa Läänemaa Harjumaa Pärnumaa Raplamaa Lääne-Virumaa Järvamaa Viljandimaa Ida-Virumaa Jõgevamaa Tartumaa Põlvamaa Võrumaa Valgamaa
Maakonnad
  Linnad ja vallad
   VALI UUDISTE PIIRKOND
   Lagastaja varastab meie kõigi tagant
   Tiit Terik
   Valuutakursid
   • USD0.79764
   • GBP1.25549
   • SEK0.1047
   • RUB0.01093
   =
   Igal puul on hind – nii raiutaval kui istutataval
   Puude säilitamine hoone juures pole Nõmmel sageli võimalik. Selliste puude raie tuleks juba projekteerimise käigus ette näha, et hiljem poleks nende auku kukkumise ohtu ning ootamatut asendusistutuse nõuet.
   Tuhandete puude raiumine igal aastal tekitab linnakeskkonnale tuntavat kahju. Tallinna keskkonnaameti metsavaht-dendroloog Sulev Järve selgitab, mille alusel tuleb tiheasustusalal ehitustele ettejäävad elujõulised puud asendada uutega.
   Kas paduhoolimatuse taga on vaid puudulik lastetuba?
   Osa 25. mai hommikul korjatud sodist. Seda sorteerida ei olnud meeldiv. Foto: Veronika Kivisilla
   Minu kodumets on muutumas prügimäeks. Seal sigatsetakse ja reostatakse täiesti süüdimatult.
   Indrek Luberg: Nõmmet läbiv Rail Balticu trass viiks kinnisvara väärtuse alla
   Indrek Luberg tegi ettepaneku, et võimalik Nõmmet läbiv trass võiks kulgeda ka mööda Ülemiste järve äärset metsa ning ületada Viljandi maantee elamupiirkonnast kaugemal.
   Liiva Külaseltsi esindaja Indrek Luberg kirjutab, et kõige suurem probleem seoses Rail Balticuga tundub olevat projekti eestvedajate suhtumine.
   Andro Roos: kelle käes on Eesti saatus?
   Tartu Hoiu-laenuühistu ühistusisene arveldusvahend Eesti veksel, mis toimib kogukonnarahana ja võimaldab näiteks eraisikust liikmel saada ettevõtjast liikme käest soodsama hinnaga toodet või teenust.
   Peavoolumeediaks kutsutavad raadiod, ajalehed, internet ja telepilt toovad ikka tihemini meie ette vägevate tiitlitega majandus- ja poliitikategelaste nutulaule sellest, et Eesti inimeste suurenev töötuks jäämine on paratamatu...
   Vanemad uudised