Tallinn Tartu Hiiumaa Saaremaa Läänemaa Harjumaa Pärnumaa Raplamaa Lääne-Virumaa Järvamaa Viljandimaa Ida-Virumaa Jõgevamaa Tartumaa Põlvamaa Võrumaa Valgamaa
Maakonnad
  Linnad ja vallad
   VALI UUDISTE PIIRKOND

   Rahvas ei kasutanud valla arengu hindamise võimalust

                        
   Rahvas ei kasutanud valla arengu hindamise võimalust
   Reuters/Scanpix

   Eelmises Paikuse Postipaunas pöördusime teie kõigi poole ettepanekuga, et avaldaksite arvamust, kas vald on arengukava strateegiliste eesmärkide saavutamisel visioonile lähenenud või sellest hoopis kaugenenud.

   Selleks trükkisime lehes ära tabeli, kuhu oli igaühel võimalus oma hinded panna.

   Hindamisskaala täitsid ja tagastasid 11 volikogu liiget (73%) ja 16 ametnikku (94%). Elanike osalemise protsent oli 0,0005, kuna vallamajja jõudis tagasi kaks hinnangut: äärmiselt rahuloleva vallakodaniku ja äärmiselt rahuolematu vallakodaniku oma.

   Volikogu liikmete ja ametnike osas on hindamise tulemus 6-palli süsteemis:

   1. Valla asulad moodustavad tervikliku tugeva vallakeskusega asustussüsteemi, mis on hästi lõimunud Pärnu linnaregiooni - keskmine hinne 4,2, volikogul (VK) 4,5 ja ametnikel (A) 3,8.

   2. Maakasutus lähtub teistest strateegilistest eesmärkidest ning on tihedama asustusega aladel sidusalt multifunktsionaalne, puuduvad konfliktid erineva maakasutusega alade vahel - 4,3 sh, VK 4,4 ja A 4,1.

   3. Kõigist valla asulatest on kvaliteetne, elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav maantee- ja ühistranspordiühendus vallakeskusesse ning Pärnusse - 3,9, sh VK 4,2 ja A 3,6.

   4. Tehnilised infrastruktuurid rahuldavad elanike ja ettevõtjate vajadusi, loovad sobivates kohtades eeldused elamu- ja ettevõtlusalade arenguks ning on puhta looduskeskkonna säilitamise aluseks - 4,3, sh VK 4,6 ja A 3,9.

   5. Sotsiaalne infrastruktuur soosib valla ühtlast ja terviklikku arengut ning tagab elukeskkonna hea konkurentsivõime Pärnu linnaregioonis - 4,7, sh VK 4,6 ja A 4,7.

   6. Vallas on tegusad külakogukonnad ja elanikel tugev oma valla identiteet - 4,0, sh VK 4,5 ja A 3,6.

   7. Paikuse vald on sihipäraselt juhitud ja arendatud omavalitsusüksus - 4,7, sh VK 5,3 ja A 4,1.

   Nagu tulemustest näha, on vallavalitsuse ametnikud palju kriitilisemad kui volikogu liikmed.


   Registreeritud (0) Anonüümne (0)
   Jäta kommentaar
   Postitades kommentaari nõustud reeglitega
   Loe kommentaare Loe kommentaare